Jeep

מותג רכבי השטח של קרייזלר. במקור יוצר הרכב כרכב שטח לצבא האמריקאי בתקופת מלחמת העולם השניה.

דגמים עיקריים:
שירוקי, גרנד שירוקי, רנגלר

דגם: RENEGADE

מחיר יבואן רשמי:
החל מ: 169,000 ₪

מחיר S-M-C:
החל מ: 145,000 ₪

חסכון ללקוח: 24,000 ₪

דגם: PATRIOT

מחיר יבואן רשמי:
לא נמכר בארץ

מחיר S-M-C:
החל מ: 165,000 ₪

דגם: CAMPASS

מחיר יבואן רשמי:
לא נמכר בארץ

מחיר S-M-C:
החל מ: 189,000 ₪

דגם: WRANGLER

מחיר יבואן רשמי:
החל מ:330,000 ₪

מחיר משומש 2018:
החל מ: 229,000 ₪

מחיר S-M-C:
החל מ: 269,000 ₪

חסכון ללקוח: 60,000 ₪

דגם: CHEROKEE

מחיר יבואן רשמי:
החל מ: 209,000 ₪

מחיר משומש 2018:
החל מ: 172,000 ₪

מחיר S-M-C:
החל מ: 189,000 ₪

חסכון ללקוח: 20,000 ₪

דגם: GRAND CHEROKEE

מחיר יבואן רשמי:
החל מ: 324,900 ₪

מחיר משומש 2018:
החל מ: 245,000 ₪

מחיר S-M-C:
החל מ: 279,000 ₪

חסכון ללקוח: 45,900 ש"ח

WhatsApp זמינים בוואטסאפ