Porsche

הוקמה ב-1920. ב-1931 יצרה החברה את כלי הרכב הראשון שלה, קטנוע תלת גלגלי.
מכונית הנוסעים הראשונה של החברה יוצרה רק ב-1960.

דגמים עיקריים:
סדרה 2, סדרה 3, סדרה 6, CX, MX, BT-50

דגם: Cayman 718

מחיר יבואן רשמי:
החל מ: 442,000 ₪

מחיר S-M-C:
החל מ: 419,000 ₪

חסכון ללקוח: 23,000 ₪

דגם: Boxter 718

מחיר יבואן רשמי:
החל מ: 459,000 ₪

מחיר S-M-C:
החל מ: 429,000 ₪

חסכון ללקוח: 30,000 ₪

דגם: Macan

מחיר יבואן רשמי:
החל מ: 558,000 ₪

מחיר משומש 2018:
החל מ: 445,000 ₪

מחיר S-M-C:
החל מ: 489,000 ₪

חסכון ללקוח: 69,000 ₪

דגם: Cayenne SE

מחיר יבואן רשמי:
החל מ: 817,000 ₪

מחיר משומש 2018:
החל מ: 489,000 ₪

מחיר S-M-C:
החל מ: 550,000 ₪

חסכון ללקוח: 267,000 ₪

דגם: Panamera

מחיר יבואן רשמי:
החל מ: 800,000 ₪

מחיר משומש 2018:
החל מ: 629,000 ₪

מחיר S-M-C:
החל מ: 689,000 ₪

חסכון ללקוח: 111,000 ₪

דגם: 911

מחיר יבואן רשמי:
החל מ: 846,000 ₪

מחיר משומש 2018:
החל מ: 699,000 ₪

מחיר S-M-C:
החל מ: 749,000 ₪

חסכון ללקוח: 97,000 ₪

WhatsApp זמינים בוואטסאפ