Ferrari

מותג רכב איטלקי לייצור מכוניות ספורט ומכוניות מרוץ. החברה הוקמה ב-1929.
עם הקמתה ועד 1947 ייצרה החברה מכוניות מרוץ בלבד. כיום נשלטת החברה על ידי פיאט.
החברה מובילה בזכיות פורמולה 1.

דגמים עיקריים:
458, California, FF, F12, LeFerrari

WhatsApp זמינים בוואטסאפ